Visuelle retningslinjer

Den visuelle identiteten vår består av logo, symboler, fonter, farger og bilder. Det er viktig å fremstå
visuelt likt i alle kanaler.

Profilmanualen her beskriver regler for bruk av profilen og skal dermed etablere og opprettholde vår solide og visuelle identitet.

Vår flotte
Logo

Vi har strammet opp Føniks fugl symbol i logoen.
Den står for den positive energien, engasjement
og innovasjon. Det representerer oss som selskap, kulturen og menneskene som jobber
i Phoenix Rental.

At vi er kunnskapen og det medmenneskelige i leveransene til Phoenix Rental. Fargene som er brukt i logoene videreføres til alt markedsmateriell slik at det blir mer gjenkjennelse via fargebruk.

Logo versjoner

Vi har tilpasset logoen til å kunne benyttes
på forskjellige flater. Her under vises mulige logovarianter.

Positiv logo brukes på lyse flater, mens negativ logo kan brukes på mørke flater.

Foretrukket logo brukt i alt markedsmateriell

Alternativ logo kan benyttes på eventuelle produkter

Alternativ logo kan benyttes på eventuelle produkter

Logo plassering

Logoen er det viktigste basiselementet i vår
overordnede visuelle fremtonging.
Logoen skal alltid plasseres på en konsekvent og forutsigbar måte. Logoen bør som standard
plasseres på en overflate uten forstyrrende
elementer som tekst, grafikk og bilder.

Det er definert en sikkerhetsavstand på alle sider rundt logoen. Bokstaven P i logoen er brukt som minimum avstand (se skisse). Symbolet og skrifttypen i logoen har et satt størrelsesforhold, og skal aldri splittes opp eller strekkes i verken bredde eller høyde. Det er ikke tillatt å endre eller justere fargene.

Grafisk Uttrykk

For å skape en sterk visuell identitet som gjør
oss mer gjenkjennbare er det viktig at man alltid
har med symbolet fra logoen.

Dette vi vil være med på å gi oss som firma en
sterkere identitet og egenart.

HovedFarger

Vi har valgt to farger i logo. En mørk blå farge, 
og en sterk og gullaktig farge. Fargene står i god
kontrast til hverandre. Den blå fargen skaper
trygghet, samtidig som den understreker

profesjonalitet og tydelighet. Den gullaktige fargen
har til hensikt å vise at vi som selskap alltid er opptatt
av gjennomført kvalitet.

PANTONE 289 C

# 998442

PANTONE  4505 C

# 998442

StøtteFarger

Disse fargene er valgt ut som et supplement til bruk
på ulike grafiske elementer og bakgrunner. Disse kan også brukes gradert.

På kontrastgivende bakgrunn kan fargene også brukes på tekster. Fargene er bevisst valgt for å underbygge og forsterke følelsen av kvalitet.

Pantone
187C

#B31B34

Pantone
383C

#9FAA00

Pantone
109C

#FFD100

Pantone
549C

#5B97B1

Fonter

Open sans er hovedfonten vår. Denne brukes i på headinger i kommunikasjons- og markedsmateriell. Open sans er en del av Adobe-pakken og kan lastes ned. her.

Open Sans brukes også som brødtekst og headinger på nettsiden.

I intern kommunikasjon som PowerPoint og andre presentasjoner brukes Arial.

Open Sans Black

Open Sans Regular

Arial Bold

Arial regular

Merkantile trykksaker

E-POST Signatur

Kommunikasjon

I kommunikasjonen vår skal vi være tydelige og
enkle i språket. Vi skal ikke bruke masse unyttige og vanskelige ord. Det handler om å snakke slik at folk
lett forstår oss.

Vi snakker om en ting om gangen og vi skal ha et hovedbudskap som appellerer til kundens utfordringer/problemer.  Vi kan ikke selge alle
tjenestene på en gang.

Firma presentasjon

En god firmapresentasjon sørger for at budskapet
vårt formidles klart og tydelig, slik at kundene våre forstår hva de kan bruke oss til, og hvorfor vi er det
beste valget.

Overskriftene skal være fengende og kortfattet. Ikke mer en et eller to pr. slide. Bildene må være enkle og av topp kvalitet. Fargene som brukes skal være hovedfargene vist her i profilmanualen.

Profil Annonser

Profil-annonsene setter standarden for hvilket marked
vi opererer i. Det er da man bygger tillit og skaper troverdighet for både Phoenix Rental og levereransen.
Med bildene i profil-annonsene er vi med og setter merkevaren vår.

Profil-annonsene skal vise retningen vår og sikte mot våre målgrupper. Bildene som brukes skal alltid være aktuelle for den tiden vi lever i og gjenspeile
visjonen vår.

Plakater

Roll up

Bildekor

Sosiale medier

Inne og utendørs
kommunikasjon

T-skjorte og caps